Theoretische lessencyclus

THEORETISCHE LESSENCYCLUS GESPREID OVER 2 JAAR

Bij Ghent Aviation kiezen we om de theoretische lessencyclus te spreiden over 2 jaar. Dit resulteert in ongeveer 20 lessen van 3 uur op jaarbasis. In principe buiten de verlofperiodes en 2 wekelijks gepland.

De lessencyclus is naast het verwerven van de vereiste kennis om het theorie-examen te slagen, ook echt gericht op de “praktijk”. Zo worden de belangrijke “praktijkbriefings” en “oefensessies radiocommunicatie” geïntegreerd in de theoriecursus.

De verschillende onderdelen in de lessencyslus zijn :

Aanvullend cursusmateriaal is voor al onze students te vinden op de e-learning page van deze website. Enerzijds zijn het tot in de puntjes uitgewerkte PPP's die tijdens de cursus in de klas gebruikt worden (en naadloos aansluiten bij de handboeken), en anderzijds is het extra lesmateriaal over allerlei interessante onderwerpen.

Bel vandaag nog voor een afspraak 0476 42.08.17